Logotyp Bovi Vet Service

Zapobiegać, a nie leczyć

Jeżeli masz wybór postaw na profilaktykę


Jedną z najważniejszych rzeczy na jakie powinien być kładziony nacisk we współpracy lekarza weterynarii z hodowcą jest...

profilaktyka.

Obecnie w większości przypadków dominuje model, w którym lekarz weterynarii wzywany jest do przypadków klinicznych, a więc kiedy problem już wystąpił. Również jego wynagrodzenie jest zależne od tego ile zwierząt zachorowało i ile z nich zostało poddane leczeniu.

Jest to przykład kiedy interesy hodowcy i lekarza weterynarii nie idą w parze, gdyż z jednej strony hodowcy zależy na zdrowotności stada, z drugiej zaś lekarz w przypadku zdrowych zwierząt nie zarabia.


Naszą działalność staraliśmy się oprzeć właśnie o profilaktykę, aby pogodzić interes hodowcy z interesem lekarza weterynarii. Rozumieć należy przez to iż zdrowotność stada stała się dla nas priorytetem, gdyż właśnie za nią staramy się pobierać wynagrodzenie.

W praktyce oznacza to iż kładziemy przede wszystkim nacisk na zapobieganie chorobom a nie na ich leczeniu.

Skontaktuj się jednym z nas