Logotyp Bovi Vet Service

Zarządzanie stadem

Ujęcie rozrodu w kontekście stada


Pod pojęciem zarządzania rozrodem w stadzie należy rozumieć takie nim kierowanie aby w każdym momencie cyklu produkcyjnego ilość cielnych krów w naszym stadzie stanowiła minimum 50%. Jest to ilość, która gwarantuje nam, iż pozostałe parametry rozrodu również będą wyglądały dobrze i bez zbędnego zagłębiania się w nie możemy szybko ocenić jakość rozrodu w naszym stadzie.

Jedną z najważniejszych rzeczy w prowadzeniu rozrodu jest obserwacja rui. To ludzie za nią odpowiedzialni w pierwszej kolejności decydują o sztukach trafiających do krycia.

Dobry inseminator to skarb, każdy o tym wie. Jest on osobą skupiającą wszystkich ludzi od których zależny jest rozród. To do niego trafiają zewsząd informacje. To on również dokonuje finalizacji rozrodu, którym jest zabieg sztucznego unasienniania.

Żywieniowiec i żywienie

Podobnie jak w innych sektorach produkcji bydlęcej tak i tu wszystko zaczyna się od żywienia, jego kontroli i jakości.

Lekarz weterynarii

Jest to ostatnia z osób, która w istotny sposób wpływ ma na rozród w stadzie. Jest on odpowiedzialny za rozpoznawanie ciąży, ale również (co nie zawsze ma miejsce) za pilnowanie aby poszczególne sztuki nie "uciekały " z krycia. To on powinien wykrywać, zapobiegać i leczyć wszelkie nieprawidłowości związane z rozrodem.

Tylko ferma posiadający taki zespół ludzi, którzy ze sobą współpracują i na wzajem się wspierają może liczyć na sukces w rozrodzie.


Kontakt z nami