Logotyp Bovi Vet Service

Sprawdzić można wszystko

Dobór odpowiednich narzędzi to podstawa


  • Przy działaniach monitoringowych najważniejszą rzeczą jest świadomość naszego postępowania. Nie ma sensu zlecać analiz jeżeli nie będziemy w stanie z nich skorzystać.
  • Należy pamiętać aby zachować możliwie jak największy obiektywizm przy ich ocenie. Naciągane dane niczemu nie służą.
  • Każda analiza powinna być poprzedzona dokładnym wywiadem i znajomością fermy - to wiele ułatwia.
  • Działania monitoringowe powinny być prowadzone standardowo nie zależnie od sytuacji na fermie. Nie ważne jak dobrze nam się wydaje, że jest - sprawdzić nie zaszkodzi.
  • Działania monitoringowe powinny obejmować praktycznie wszystkie aspekty produkcji zwierzęcej ( podobnie roślinnej ) od rozrodu po choroby zakaźne. Jest to tak zwane monitorowanie paneli weterynaryjnych.
  • Dodatkowo powinno się monitorować wyznaczone wcześniej krytyczne punkty kontroli, jak np. odpajanie siarą, wykrywanie rui itd.
  • Jeżeli takie działania są prowadzone regularnie, dobrze jest raz na jakiś czas (najczęściej raz na rok) zamówić audyt zewnętrzny, który powie nam czy nasze procedury się sprawdzają, czy należało by coś zmienić.